กำไรจากธุรกิจหลักจะโต YoY แต่ลดลง QoQ

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ SICT ใน 4Q65 จะอยู่ที่ 31 ล้านบาท (+438% YoY, -26% QoQ) ทำให้กำไรจากธุรกิจหลักในปี 2565 อยู่ที่ 160 ล้านบาท (+129% YoY) ดีกว่าประมาณการกำไรเต็มปีของเรา 15%

ข่าว ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY จะเป็นเพราะค่าใช้จ่าย (เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์) ที่สูงใน 4Q65? ในขณะที่กำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาลอยู่บ้าง เราคาดว่ารายได้ของ SICT ใน 4Q65 จะอยู่ที่ 140 ล้านบาท (+41% YoY, -5% QoQ) ทำให้ยอดขายในปี 2565 อยู่ที่ 577 ล้านบาท (+37% YoY) โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น YoY จะเป็นเพราะอุปสงค์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม immobilizer (ซึ่งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่) ในขณะที่รายได้ที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะผลจากปัจจัยฤดูกาล ทั้งนี้ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัททำให้เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q65 จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 55% (+2ppts YoY, -0.1ppts QoQ) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 55.6% (+2.8ppts YoY) เราคาดว่าค่าใช้จ่าย SG&A จะอยู่ที่ 42 ล้านบาท (-4% YoY,+20% QoQ) สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศ และการกลับมาดำเนิน กิจกรรมทางธุรกิจอีกครั้ง กำไรที่โตโดดเด่นในปี 2565 จะเป็นการปรับฐานกำไรสำหรับปี 2566 เนื่องจาก i) ยอดขายเติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2565 (37% YoY) จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

กำไรจากธุรกิจหลักจะโต YoY แต่ลดลง QoQ

ประกอบกับสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ii) อัตรากำไรขั้นต้นสูงมาก (55.6%) จากการปรับขึ้นราคาขาย ดังนั้น เราจึงคาดว่ากำไรของ SICT จะโตได้ถึง 129% YoY เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 จะกลับมาอยู่ระดับปกติ (50-55%)

เนื่องจากได้อานิสงส์ลดลงจากการปรับขึ้นราคาขาย เราปรับสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเล็กน้อย (0.5 % ในปี 2566-2567 เพื่อสะท้อนความสามารถในการจัดการวัตถุดิบที่ดีกว่าคาด) ทำให้ประมาณการกำไรปี 2566-2567 ของเราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2% ซึ่งจะทำให้กำไรจากธุรกิจหลักของ SICT ในปีนี้ลดลง 8% YoY ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น 22% YoY ในปี 2567 ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรในปีนี้ลดลงเพราะเป็นปีของการปรับฐานกำไร เราจึง de-rate PER ลงจาก 27.0X 0x (ค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทย +0.25 S.D. หรือเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มนี้ในตลาดโลก -1.0 S.D.) เหลือ 24.0X (ค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย หรือ เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มนี้ในตลาดโลก -1.25 S.D.)Valuation & action เราปรับลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 เหลือ 8.90 บาท จากเดิมที่ 9.80 บาท อิงจาก PER ที่ 24.0x (ค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย หรือ ข่าวเศรษฐศาสตร์ เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มนี้ในตลาดโลก -1.25 S.D.) ทั้งนี้ เนื่องจากราคาหุ้นเหลือ upside จำกัด และไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ ๆ ที่จะทำให้กำไรมี upside เพิ่ม ดังนั้นเราจึงยังคงคำแนะนำ “ถือ” SICT Risks ความเสี่ยงจากผู้ผลิตวัตถุดิบ และ supplier หลัก, เทคโนโลยี และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงเร็ว,กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ทรัพย์สินทางปัญญา, อัตราแลกเปลี่ยน