Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Adsotokiralama.com

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เราที่ Adsotokiralama.com ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม: เราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของท่าน นอกจากนี้, เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบไว้ในนโยบายนี้

การใช้ข้อมูล: เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ, พัฒนาและปรับปรุงเกม, และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ข้อมูลหรือปฏิเสธการให้บริการของเราได้

การแบ่งปันข้อมูล: เราจะไม่ขาย, แลกเปลี่ยน, หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

การรักษาข้อมูล: เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อระยะเวลาที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุในนโยบายนี้

ความปลอดภัย: เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านให้เรา ทางเรามีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย: เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด การใช้งานของท่านหลังจากการปรับปรุงถือเป็นการยินยอม

ติดต่อ: หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา, กรุณาติดต่อเราที่ [ที่อยู่อีเมล] @Adsotokiralama.co.th

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใน Adsotokiralama.com