GRAPHIC MASTER TONE สุดยอดชุดสีพร้อมใช้

Graphic Master Tone สุดยอดชุดสีพร้อมใช้ ที่ได้แรงบันดาลใจ จากสุดยอดผลงานที่ประสบความสําเร็จ ของนักออกแบบกราฟฟิกชื่อดังระดับโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 100 ท่าน ท่านล่ะ 5 ชุดสี รวม ทั้งหมด 500 ชุดสี

GRAPHIC MASTER TONE สุดยอดชุดสีพร้อมใช้

ข่าว Graphic Master Tone เล่มนี้จะแบ่งสัดส่วนในแต่ล่ะชุดสีออกเป็น 100 ช่องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้สี และควบคุมการใช้สีให้้มีความสมดุลและออกมาสวยงามที่สุด โดยในแต่ล่ะช่องแทนค่าเป็น 1 %รวมทั้งหมด 100 ช่อง เป็น 100 % นักออกแบบสามารถดูและคํานวนสัดส่วนการใช้งานในแต่ล่ะชุดสี ในงานออกแบบของท่านได้เลย หรือ จะดูจากด้านล่างชุดสี จะมีการบอกค่าสัดส่วนในการใช้สีเป็น % พร้อมบอกค่า CMYKเพื่อให้ได้ค่าสีที่ตรงที่สุดในการออกแบบGraphic Master Tone เล่มนี้นักออกแบบกราฟฟิกหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนํามาใชเป็นไกด์ ในการออกแบบงานกราฟิกหรืองานออกแบบทั่วๆไป ไม่ว่า จะเป็น นักวาดประกอบ นักออกแบบเสื้อผ้า อื่นๆ ที่ต้องใช้สีในการออกแบบ นอกจากช่วยเรื่องสีเวลาทํางานแล้วยังช่วยฝึกฝน ให้มีพัฒนาการใช้สีที่ดียิ่งขึ้นด้วย Graphic Master Tone รายละเอียดโดยรวมทั่วไป มี 114 หน้ารวมปก ขนาด กว้าง 5 cm. ยาว 28 cm. หนา 2.5 cm. วัสดุ ปกหน้า – ปกหลัง ผลิตด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรมเคลือบ PVC ด้าน วัสดุ ในหน้า เนื้อความด้านใน ผลิตด้วยกระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม เข้าเล่มแบบยึดด้วยหมุดโลหะ แข็งแรงทนทาน ตัวเล่ม ห่อด้วยพลาสติกใส มั่นใจในความใหม่แน่นอน Graphic Master Tone ข่าวออกแบบ รายละเอียดเนื้อหาภายในเล่ม ด้านในจะมีบอกรายละเอียดการใช้งานและตัวอย่างการออกแบบจากชุดสี ด้านในจะมี หน้าสารบัญ 10 หน้า มีตัวอย่างชุดสี พร้อมรายชื่อนักออกแบบกราฟิก ระดับโลก 100 ท่าน พร้อมหมายเลขหน้า ใน 1 หน้าจะแบ่ง เป็น นักออกแบบ 1 ท่าน 5 ชุดสี / ทั้งหมด 100 ท่าน 100 หน้า รวมเป็น 500 ชุดสี โดยในแต่ล่ะชุดสีจะมีการบอกสัดส่วนสีโดย โดยในแต่ล่ะช่องแทนค่าเป็น 1 % รวมทั้งหมด 100 ช่อง เป็น 100 % ด้านล่างในแต่ละชุดสีจะมีบอกตัวเลขสัดส่วนการใช้งาน และ ค่าสี CMYK