“กรุงไทย-ทีเอ็มบีธนชาติ” ขึ้นดอกเบี้ย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

กรุงไทย-ทีเอ็มบีธนชาติ ขึ้นดอกเบี้ย

ข่าว มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% และได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของประเทศนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สะท้อนทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต้นทุนการเงินในระบบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05%-0.25% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออม สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นดังนี้ ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เพิ่มขึ้น 0.20% ต่อปี เป็น 6.35% ต่อปี ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.15% ต่อปี เป็น 6.87% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) 0.10% ต่อปี เป็น 6.87% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป ด้านนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) กล่าวว่า ข่าวการเงิน ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10% ต่อปี ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นที่น้อยกว่าดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลลูกค้าสินเชื่อทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจธนาคารได้ออกอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลูกค้าชั้นดี (PLR: Prime Lending Rate) ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2.75% ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ 24 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจาก 2.50% เป็น 3.00% ต่อปี และบัญชีทีทีบี มีเซฟ เงินฝากดิจิทัล ปรับดอกเบี้ยรวมโบนัสขึ้นจาก 1.70% เป็น 2.00% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป.