3 มิถุนายน 2023
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับสินทรัพย์ที่มีมากโข!

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีทรัพย์สินรวยเบ้อเริ่มเทิ่ม

เศรษฐกิจ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ถือเป็นอดีตขุนพลที่มีบทบาทในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างมาก โดยนายยงยุทธ ได้เข้าสู่สนามการเมืองหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ด้วยการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสาธารณสุข (สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2546 และวันที่ 20 มี.ค. 2547 จากนั้นเป็นประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2548 และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2548, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2551 และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2551ต่อมาวันที่ 7 ธ.ค. 2551 พรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 4/2551 ลงมติเลือก นายยงยุทธ โดยขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากนั้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2553 นายยงยุทธ ประกาศลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลเพื่อปรับโครงสร้างพรรค ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป แต่ภายหลังสมาชิกพรรคลงคะแนนให้ นายยงยุทธ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง นายยงยุทธ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในประเภทบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2554 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเวลาต่อมา ระหว่างดำรงตำแหน่งอยู่นั้น เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2554 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลื่อนยศแก่ยงยุทธจาก “นายกองเอก” ให้เป็นที่ “นายกองใหญ่” ประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ยงยุทธประกาศลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เนื่องจาก อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ลงมติให้ไล่ออกจากราชการ จึงมีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางการเมืองส่วนบุคคลของยงยุทธ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาล ทั้งอาจส่งผลทางการเมืองต่อพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2555 สำหรับทรัพย์สิน

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับสินทรัพย์ที่มีมากโข!

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส Sanook Money ได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ซึ่งพบว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน และหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2556 ข่าวเศรษฐกิจ ภายหลังพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ครบ 1 ปี พบว่ามีทรัพย์สิน 101,484,426 บาท และหนี้สิน 47,375,639 บาทนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ทรัพย์สิน รวม 3,395,955 บาท

เงินฝาก 3 บัญชี 456,146 บาท
เงินลงทุน 2 แห่ง 2,631,808 บาท
รถจักรยานยนต์ 1 คัน 8,000 บาท
ทรัพย์สินอื่น 3 แสนบาท
รายได้รวม 2.9 ล้านบาท
รายจ่ายรวม 5.8 แสนบาท
ไม่มีหนี้สิน
ทรัพย์สินของคู่สมรส พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ทรัพย์สินรวม 89,088,471 บาท

เงินฝาก 14 บัญชี 55,908,472 บาท
เงินลงทุน 1 แห่ง 160,348 บาท
ที่ดิน 5 แปลง 26,839,650 บาท
บ้านและห้องชุดคอนโดฯรวม 5 แห่ง 10,580,000 บาท
รถยนต์ 2 คัน 3.4 ล้านบาท
ทรัพย์สินอื่น 1.2 ล้านบาท
รายได้รวม 3.1 ล้านบาท
รายจ่ายรวม 3,910,000 บาท
หนี้สิน 47,375,639 บาท

 แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เจาะขุมทรัพย์ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้าของเทวีมิสแกรนด์ ที่ไม่ได้มีแค่ธุรกิจนางงาม