28 พฤศจิกายน 2022
สังคม7-10-65

ปภ.แจ้งย้ำ 3 จังหวัดภาคกลาง จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และก็จังหวัดนครสวรรค์ เฝ้าระวังจัดแจงต่อกรน้ำล้นฝั่งทั้งคู่ฝั่ง

สังคม7-10-65

กรมคุ้มครองแล้วก็ทุเลาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่า จะมีจำนวนน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,700 – 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังคงมีเหตุการณ์อุทกภัยขังในเขตชุมชนชายฝั่งนอกคันกั้นน้ำเยอะมากๆ เพื่อลดผลพวงรวมทั้งควบคุมไม่ให้เหตุการณ์น้ำล้นฝั่งขยายตัวกว้าง ก็เลยมีความสำคัญจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอไว้ โดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบางทีอาจมากขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงมากขึ้นราว 0.30 เมตร รอบๆอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท อำเภอวัดราชสีห์ รวมทั้งอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยน้ำจะเอ่อริมฝั่งทั้งคู่ฝั่งเข้าพื้นที่การกสิกรรมและก็ชุมชนชายน้ำนอกคันกั้นน้ำราว 700 ครอบครัว

ปภ. ก็เลยได้แจ้งจ้งหวัดจังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ เฝ้าระวังน้ำจะเอ่อริมฝั่งในพื้นที่ทั้งคู่ฝั่งเข้าพื้นที่การกสิกรรมและก็ชุมชนชายน้ำนอกคันกั้นน้ำโดยประมาณ 700 ครอบครัว โดยเน้นการต่อว่าดตามเหตุการณ์น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้น พร้อมแจ้งเตือนพลเมืองที่อาศัยอยู่ขอบสองฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำรวมทั้งแนวเขื่อนชั่วครั้งคราวในรอบๆที่ไม่มีแนวคุ้มครองปกป้องน้ำถาวร รวมทั้งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นหลักที่ลุ่มต่ำตามริมน้ำติดตามเหตุการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแจ้งจังหวัดผสานเขตแดนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวตรวจทานแนวคันกั้นน้ำ ตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรด้านสาธารณภัย แล้วก็ข้าราชการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ รวมทั้งเตรียมตัวดำเนินการให้ความให้การช่วยเหลือพสกนิกร ตลอด 1 วัน